Contributie.

De contributie bedraagt € 125,00 per verenigingsjaar, dat loopt van eind augustus/begin september (afhankelijk van de schoolvakantie) tot en met eind juni.

Je kunt je aanmelden door ons een mail te sturen via:inlichtingen@takt89.nl.Het kan natuurlijk ook altijd persoonlijk tijdens een van de speelavonden. 

De contributie dien je voor aanvang van het nieuwe seizoen over te maken op onze bankrekening:
NL03 ABNA 055 23 21 125.